Συντάκτης: admin

ENTYΠA-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ Δ΄

Για σύνταξη δικογραφιών πατήστε εδώ ΥΠ. Δ-2 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ ΥΠ. Δ-2α  ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΗΣ. ΥΠ. Δ-2β ΈΚΘΕΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ Η ΕΓΚΛΗΣΗΣ ΥΠ. Δ-2γ ΈΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ Η ΕΓΚΛΗΣΗΣ. ΥΠ. Δ-2δ ΈΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΚΛΗΣΗΣ. ΥΠ. Δ-2ε ΈΚΘΕΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ Η ΕΓΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ…

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Η πολυετής µάχιµη εµπειρία µου, η ενασχόλησή µου µε τα εκπαιδευτικά δρώµενα καθώς και η συνεχής επαφή µε τους συναδέλφους µου (ανακριτικούς και µη), µου έδωσαν τη δυνατότητα να κατανοήσω σε βάθος την ανάγκη ύπαρξης βοηθημάτων που θα εµπεριέχουν µε τρόπο συνοπτικό και συγκροτηµένο τις κυριότερες ενέργειες για την αντιµετώπιση διάφορων περιστατικών.…

Scroll Up