Κατηγορία: Uncategorized

Νομική Προστασία ARAG

Η ARAG πρωτοπόρος στην αγορά έχει δημιουργήσει ειδικά προγράμματα για υπαλλήλους δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα καθώς και για σώματα ασφαλείας και στρατιωτικούς. Η ARAG είναι η μεγαλύτερη οικογενειακή επιχείρηση στη γερμανική ασφαλιστική βιομηχανία και προσδιορίζεται ως ένας ευέλικτος ασφαλιστής ποιότητας. Με περισσότερους από 4.000 υπαλλήλους, ο Όμιλος επιτυγχάνει εισοδήματα και έσοδα από ασφάλιστρα συνολικού ύψους…

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

  ΝΟΜΟΣ 2287_95 ΣΠΚ   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ν.4411-2016 ΤΡΟΠ. ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΤΛ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2011 ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2011   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

AΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΑΡΘΡΑ 1346-1560 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΑΡΘΡΑ 1 286 (Γενικές αρχές) ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΑΡΘΡΑ 287_946 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΑΡΘΡΑ 947_1345 Ν-4055-12   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Ν.2071/1992 ΑΚΟΥΣΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΝΔ.104/1973 ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Ν. 4285/2014 Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας Ν.3304/2005 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης Ν.927/1979 ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ     Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»        

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π.Δ. 72/2018 ΕΟΤ Ν.4276/2014 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν.4262/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ N.4070/2012 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κτλ Ν.2971/2001 ΑΙΓΑΛΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΕΣ Ν.2446/1996 ΤΡΟΠ.  Ν. 711-1977 ΠΔ.339/1996 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΥΑ.543606/1980 ΟΡΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δ.Χ.ΕΙΔ.ΤΟΥΡ.ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ   Ν.711/1977 ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΟΦΩΡΕΙΑ Ν.393/1976 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Κ.Υ.Α. 8200/0-297647 Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών. ΥΑ.3021/2005 ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΔ.25/2004 Ν.3103/2003 Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΤΑΤΟΥΑΖ

Υ.Δ. 47829/17 Υγειονομικοί Έλεγχοι Υ1γ-ΓΠοικ21172-2003 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ-ΤΑΤΟΥΑΖ   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

Scroll Up