Νομική Προστασία ARAG

Η ARAG πρωτοπόρος στην αγορά έχει δημιουργήσει ειδικά προγράμματα για υπαλλήλους δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα καθώς και για σώματα ασφαλείας και στρατιωτικούς.

Η ARAG είναι η μεγαλύτερη οικογενειακή επιχείρηση στη γερμανική ασφαλιστική βιομηχανία και προσδιορίζεται ως ένας ευέλικτος ασφαλιστής ποιότητας.

Με περισσότερους από 4.000 υπαλλήλους, ο Όμιλος επιτυγχάνει εισοδήματα και έσοδα από ασφάλιστρα συνολικού ύψους 1,6 δισ. Ευρώ

Στην Ελλάδα η ARAG είναι αναγνωρίσιμη δύναμη και πρωταγωνιστεί στην ασφαλιστική αγορά του κλάδου της Νομικής Προστασίας από το 1972 και συνεχίζει με επιτυχία.

Η ARAG πρωτοπόρος στην αγορά έχει δημιουργήσει ειδικά προγράμματα για υπαλλήλους δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα καθώς και για σώματα ασφαλείας και στρατιωτικούς.

Ασφαλισμένοι στην ARAG είναι αρκετά σωματεία, ενώσεις ή σύλλογοι, όπου καλύπτουν τα μέλη τους για εργασιακά θέματα, πειθαρχρικά-ποινικά κυρίως (π.χ. ΕΑΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΑΥ ΒΟΛΟΥ, ΕΑΥ ΣΑΜΟΥ, ΕΑΥ ΕΥΒΟΙΑΣ, Ενώσεις Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, Λιμενικού Σώματος, Στρατιωτικών …κλπ).

Μεγάλο πλήθος Αστυνομικών, Πυροσβεστών, Λιμενικών, Στρατιωτικών είναι ασφαλισμένοι στην εταιρεία μας.

Έχουν εκδοθεί πάνω από 2.000.000 συμβόλαια Νομικής Προστασίας στην Ελλάδα.

 

Νομική Προστασία Αστυνομικών, Πυροσβεστών, Λιμενικών, Στρατιωτικών

Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο,  για την επαγγελματική δραστηριότητα του και μόνο με την ιδιότητά του ως Αστυνομικού Υπαλλήλου.

 

Ασφαλιστείτε Online

Εκτυπώστε τις καλύψεις και την ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ εδώ

 

Στο πρόγραμμα αυτό ασφαλίζονται,

Αστυνομικοί, Πυροσβέστες, Λιμενικοί, Στρατιωτικοί για τις εξής περιπτώσεις:

 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ    όπως για παράδειγμα:

  • Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
  • Θέματα προαγωγών – κρίσεων
  • Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
  • Μεταθέσεις, μετατάξεις
  • Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία
  • Ε.Δ.Ε
  • δικαιώματα άδειας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων
  • θέματα συνυπηρέτησης
  • ακύρωση πειθαρχικών ποινών

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη η δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια. Περιλαμβάνει και την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία / δίωξη που ασκείται εναντίον του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως υπαλλήλων.  Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε όλους τους βαθμούς. Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας / δίωξης και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.)

Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας  καθώς και την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί υπηρεσιακού οχήματος.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης και ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων / δικογραφίας, που τίθενται υπ’ όψιν του Δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.

 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Νομικές Συμβουλές για τις ανωτέρω καλύψεις παρέχονται άμεσα. Για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις, παρέχονται μετά τριμήνου από την έναρξη της ασφάλισης.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

 

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: Ασφαλιστικό ποσό 26.000€ για κάθε ασφαλιστική περίπτωση.

 

 

Scroll Up