Νομική Προστασία ARAG

Η ARAG πρωτοπόρος στην αγορά έχει δημιουργήσει ειδικά προγράμματα για υπαλλήλους δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα καθώς και για σώματα ασφαλείας και στρατιωτικούς.

Ασφαλισμένοι στην ARAG είναι αρκετά σωματεία, ενώσεις ή σύλλογοι, όπου καλύπτουν τα μέλη του για εργασιακά θέματα κυρίως (π.χ. Ενώσεις Αστυνομικών  ..,Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ΕΚΑΒ Κρήτης, Αθηνών, Χαϊδαρίου Ν. Πιερίας, Αγρινίου, Ενώσεις Υπαλλήλων Π.Σ., Λ.Σ., Στρατιωτικών, Σ.Τ.Α.Ε., Σ.Ε.Π.Ε., Σύλλογοι/Σωματεία Τραπεζών, Ιατροί και συζητήσεις με ιατρικούς συλλόγους. Μεγάλο πλήθος νοσηλευτών, ιατρών είναι ασφαλισμένοι χωρίς τη μεσολάβηση σωματείων, ένωσης, συλλόγων κ.λπ.).

Η ARAG είναι η μοναδική εταιρία Νομικής Προστασίας που καλύπτει προσφυγές σε διοικητικά δικαστήρια.

Νομική Προστασία  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο,  για την επαγγελματική δραστηριότητα του και μόνο με την ιδιότητά του ως Αστυνομικού Υπαλλήλου.

 

Δείτε την ιστοσελίδα της ARAG εδώ.

Βρείτε την Αίτηση Ασφάλισης εδώ.

 

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

όπως για παράδειγμα:

 • Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
 • Θέματα προαγωγών – κρίσεων
 • Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
 • Μεταθέσεις, μετατάξεις
 • Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία
 • Ε.Δ.Ε
 • δικαιώματα άδειας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων
 • θέματα συνυπηρέτησης
 • ακύρωση πειθαρχικών ποινών

Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως υπαλλήλων από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.

 Επίσης περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχικής διαδικασίας/ δίωξης που ασκείται εναντίον του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).

 

 1. ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον  ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορούνται για εξ’ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα . Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας  καθώς και την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί υπηρεσιακού οχήματος.

Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε όλους τους βαθμούς.

 

Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας/ δίωξης και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.

Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ’ όψιν του Δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Η ARAG αναλαμβάνει:

 • τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα όρια του κώδικα περί αμοιβής δικηγόρων, στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου,
 • τα δικαστικά έξοδα,
 • τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων
 • την επιδικασθεισόμενη στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

 

Δείτε την ιστοσελίδα της ARAG εδώ.

Βρείτε την Αίτηση Ασφάλισης εδώ.

 

 

Scroll Up