Ναρκωτικά – Έντυπα

AΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΖΥΓΙΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΦΥΤΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  Α-81

 

Για περισσότερα και πιο εξειδικευμένα  Έντυπα Προανάκρισης κατεβάστε την εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

Mobile εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

Scroll Up