ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/…. / 422670/17340/2220/446-2018 Παράταση Αδειών Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Κ.Υ.Α ΥΠΠΟΑ/…/408113/21902/2725/603-2017  Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999

Ν.2725-1999 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ν.4049-2012

ΥΑ 38404-2009

Ν.3708-2008

ΠΔ.219-2006

Ν.3262-2004

Υ.Α. 24232-2003 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΒΙΑΣ

Υ.Α.24560-2003 Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος

Ν.3207-2003

Π.Δ. 141-1991 Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του

 

 

Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

 

 

Scroll Up