ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΤΡΟΧΑΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

N.2696-1999 KΩΔΙΚΑΣ OΔΙΚΗΣ KΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 37 Ν-4055-12 ΤΡΟΠ. ΚΟΚ

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι ενημερωμένος έως 2018(Βλέπε ΚΩΔΙΚΕΣ)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Κ.Υ.Α. Δ.Ο.Υ/ οικ-4836/Φ.911-2018

ΥΠΥΜΕ Α3-ΟΙΚ.70367/6709/17-9-18

ΥΠΥΜΕ Α/53409/2551/18

Υ. Α. οικ Α-35509/1736

Κ.Υ.Α. Γ6/57084/1981/18

Ν. 4530/2018

Ν.4093-2012

N.4070-2012 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κτλ

N.2801-2000

ΠΔ 243-244

YA. Δ.1527-42-Β0018-2005 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ

Α 48936-4664

Α54501-5518

Β-14929-318

Γ5-29480-2304

Ν 3446-06 ΦΟΡΤΗΓΑ

Ν.976-1979 ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ν.1575-85 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ-ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Ν.2446-1996 ΤΡΟΠ.  Ν. 711-1977

Ν.3651-2008  ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Ν.3887-2010 ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ν.3897-2010 ΚΤΕΟ

Ν.1903-1990

Ν.711-1977 ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΟΦΩΡΕΙΑ

ΝΔ.805-1971 ΠΤΑΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΠΔ.51-2012 ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΠΔ.116-2004 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΔ.241-2005  Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

ΠΔ.78-1988 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΤΛ

ΠΔ.244-1987 ΤΑΧΙ

ΠΔ.74-2008 ΠΕΙ

ΥΑ.2441/203-2008 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΟΦΩΡΕΙΑ

ΥΑ.45881-2004 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΥΑ.63535_ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΥΑ.54829 ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.21504_2601_2007 – ΣΕΣΟ

 

ON-LINE ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  ΚΛΗΣΕΩΝ-ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΤΛ

TC0-Χρέωση+Αποχρέωση+Συσκευής[1]

TC1-Οδηγός+Καταχώρισης+Κλήσεων[1]

TC2-Οδηγός+Καταχώρισης+Ατυχήματος[1]

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

 

Radar

Απ. Αρείου Πάγου _Τεχνικά Μέσα

Ν.3431-2006 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

ΠΔ.44_2002 Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ν.3557-2007 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ν.4075-2012 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΗΜΑΤΩΝ

ΠΔ.237-1986 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΟΔΩΝ – ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ

c7-0410-2013_el

EK 561-2006

Αριθμ. Φ450386683534-2013 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ’

ΥΑ. 5030-1980 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ

 

 

Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

Mobile εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

 

 

 

 

Scroll Up