ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

N.3094-2003 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗ

Ν.2672-1998 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ν.2690-1999 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣ

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας_Ενημερωμένος έως 2018_(Βλέπε ΕΔΩ)

Ν.1599-1986 ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

Ν.2477-1997 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Ν.3528-2007 ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Ν.4057-2012 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΔ. 273-1999 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

 

 

Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

Mobile εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

Scroll Up