ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας_Ενημερωμένος έως 2018_(Βλέπε ΕΔΩ)

Ν.4057/2012 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ν.3528/2007 ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

N.3094/2003 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗ

Ν.2690/1999 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣ

ΠΔ. 273/1999 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

Ν.2672/1998 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ν.2477/1997 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Ν.1599/1986 ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

 

Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

Mobile εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

Scroll Up