ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Υ.Α. 1011-22-28-ε  2009 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΚΤΛ

Κ.Υ.Α. 16228-2017  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Υ.Δ. 47829-17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

AIB 8577-83 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Y.A. 43721-2009 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΑΔ. 3Α – 1998

ΑΝ. 2520-1940 Περί υγειονομικών διατάξεων

Κ.Υ.Α 3402 3112 2013 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 58 &4   N.4075-12

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Υ1γ ΓΠ 96967-2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Εγκυκλιος-5 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ-ΨΙΛΙΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΚΑΝΤΙΝΕΣ

Ν.3526-2007 -ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν.4055-12

ΠΔ.180-79

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΑ 1011_22_28-δ_2008 – ΦΕΚ 1003Β’ 30.5.2008 Καθορισμός χρονικών ορίων

ΥΑ.1011-22-19ιβ 26-6-94 Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας

ΥΑ. Α5/3010/85 ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ

ΥΑ. Υ1γ-ΓΠ οικ.81025-2013 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ

ΥΑ.Υ1γ ΓΠ-οικ. 96605-2013 ΤΡΟΠΟΠ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

ΥΔ. Υ1/ΓΠ-οικ.96967_2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

 

 

Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

Mobile εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

 

 

 

Scroll Up