ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΑ ΚΛΠ

Β.Δ.748-1966 Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων για την ημέρα Κυριακή και άλλες αργίες

Β.Δ.750-1971 Περί της λειτουργίας των επιχειρήσεων

ΝΔ.1037-1971 Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων

Υ.Α.1162-1997 Καθορισμός πλαισίων λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων

Ν.1892-1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες δραστηριότητες

Υπ’ αρίθμ. 3484_2001 Εγκυκλιος Υπουργείου εργασίας

N.4177-2013 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ-ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝ. 690-1945 ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Ν.1957-1991 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ν.2207-1994

Ν.2336-1995 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν.2639-1998

Ν.3850-2010 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ν.3377-2005 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ κτλ

 

Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

Mobile εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

Scroll Up