ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΑ ΚΛΠ

Π.Δ. 82/2018

N.4177/2013 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ-ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ν.3850/2010 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ν.3377/2005 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ κτλ

Υπ’ αρίθμ. 3484/2001 Εγκυκλιος Υπουργείου εργασίας

Ν.2639/1998

Υ.Α.1162/1997 Καθορισμός πλαισίων λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων

Ν.2336/1995 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν.2207/1994

Ν.1957/1991 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ν.1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες δραστηριότητες

Β.Δ.750/1971 Περί της λειτουργίας των επιχειρήσεων

ΝΔ.1037/1971 Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων

Β.Δ.748/1966 Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων για την ημέρα Κυριακή και άλλες αργίες

ΑΝ. 690/1945 ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 

Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

Mobile εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

Scroll Up