ΛΑΙΚΕΣ-ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

N.3668-2008  ΠΕΡΙ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

N.4177-2013 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

N.4264-2014 ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  14-1989

Ν.2323-1995 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ν.3190-03 ΤΡΟΠ. Ν.2323-1995

Ν.4155-2013 ΑΠΟΜΙΜΗΤΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΘΡ 39

Ν.3377-2005 ΥΠΑΙΘΡΙΟ κτλ

ΝΔ.136-46 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΔ.12-2005  Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου

ΠΔ.51-2006  Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας

ΠΔ 58-2005  Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας

ΠΔ 254-2005 –  Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου

ΥΑ  Α2 -797 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΥΑ Α2- 718 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΥΠΟΔ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Ν.4155-2013

 

 

Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

Mobile εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

Scroll Up