ΛΑΙΚΕΣ-ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Ν. 4497/2017 Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων

N.4264/2014 ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΥΑ  Α2 -797/2014 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΥΑ Α2- 718/2014 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ

N.4177/2013 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ν.4155/2013 ΑΠΟΜΙΜΗΤΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΘΡ 39

ΥΠΟΔ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Ν.4155-2013

N.3668/2008  ΠΕΡΙ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ν.3377/2005 ΥΠΑΙΘΡΙΟ κτλ

ΠΔ.12/2005  Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου

ΠΔ.51/2006  Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας

ΠΔ 58/2005  Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας

ΠΔ 254/2005 –  Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου

Ν.3190/03 ΤΡΟΠ. Ν.2323-1995

Ν.2323/1995 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  14/1989

ΝΔ.136/1946 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

 

Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

Mobile εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

Scroll Up