ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Π.Δ.236-1984 Για τις περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη πλάτους

Π.Δ.267-98 Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων

Υ.Α.5219-2004 Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Ν.1577-85

Ν.3212-03

Ν.4117-2013 ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ν.1337-1983

Ν.4067-2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ν.4178-2013 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

»ΥΑ+8957+2004

Π.Δ. 8/13.7.93-ΦΕΚ 795Δ Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών

 

 

Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

Mobile εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

 

 

 

Scroll Up