ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Ν. 4495/2017

Ν.4178-2013 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ν.4117-2013 ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ν.4067-2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΑ/8957/2004

Υ.Α.5219-2004 Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Ν.3212-03

Π.Δ. 8/13.7.93-ΦΕΚ 795Δ Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών

Π.Δ.267-98 Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων

Ν.1577-85

Π.Δ.236-1984 Για τις περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη πλάτους

Ν.1337-1983

 

 

 

 

 

 

Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

Mobile εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

 

 

 

Scroll Up