ΟΠΛΑ-ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ-ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΚΤΛ

Υ.Α.1016-109-121-ιβ-2009 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υ.Α. 8517-2004 Οπλισμός αστυνομικών

Ν.456-76 ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ – ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ Κ.Λ.Π.

Υ.Α.8517/4/42−δ΄Ελεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου

Ν.2168.93 ΟΠΛΑ-ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΤΛ

Ν.3169 03 ΧΡΗΣΗ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Ν.1421-1984 ΟΠΛΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ν.2721-1999

Ν.3944-2011 ΤΡΟΠΟΠ. Ν 2168-93 και Ν 456-76

Ν.4028-11 ΤΡΟΠ.Ν 2168-93

ΠΔ.293_1977  ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ-ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΚΤΛ

ΠΔ.413-1977 ΑΓΟΡΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

ΠΔ.514-1984 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΛΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΑ.Δ3-Β-30067-7486-2011 ΟΠΛΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ(Υ.Π.Α.)

ΥΑ.1980-2006 ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ

ΥΑ.3009-2-1β-1994 ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΠΛΩΝ

ΥΑ.3009-2-20στ -94 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΟΠΛΑ

ΥΑ.3009-2-27γ-94 ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΥΑ.9008-16-3κα-2004 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ

ΥΑ.3009-2-28γ-1994 ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΥΛΑΞΗ ΟΠΛΩΝ

ΥΑ.3009-2-80ιδ-2008 ΧΡΗΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΥΑ.3009-2-84δ-2004 ΚΕΙΜΗΛΙΑ

ΥΑ.4325-1999 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΟΠΛΑ

 

 

Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

Mobile εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

Scroll Up