Ομάδα Εργασίας

   ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κων/νος Αστυνομικός Υποδιευθυντής ε.α.

 

ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Ιωάννης Υπαστυνόμος Α’

 

ΓΟΥΣΙΑΣ  Νικόλαος Ανθυπαστυνόμος

 

Τριανταφύλλου Παναγιώτης Πυροσβέστης

 

iSoftCloud Υπηρεσίες Προγραμματισμού και Λογισμικού

 

**Δείτε τα βιογραφικά πατώντας πάνω στην εικόνα     

 

Συνάδελφοι,

Οι νέες κοινωνικές, τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις τροποποιούν τις ήδη υπάρχουσες και δημιουργούν νέες μορφές εγκλήματος. Ως εκ τούτου, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αλλαγής της οπτικής, με την οποία προσεγγίζουμε όλα τα ζητήματα, ώστε να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί στην εκτέλεση των καθηκόντων μας.

Σε μια  εποχή  που  όλα δοκιμάζονται και αμφισβητούνται, εμείς ως επαγγελματίες Αστυνομικοί καλούμαστε να εκτελέσουμε τα καθήκοντά   μας και να εφαρμόσουμε τον νόμο μέσα σε πληθώρα νομοθετημάτων αλλά και των συνεχών τροποποιήσεών τους και απέναντι σε μια εγκληματικότητα που συνεχώς μεταλλάσσεται προς τις πιο βίαιες μορφές της.

Η πολυετής μάχιμη εμπειρία μου,  η ενασχόλησή μου με τα εκπαιδευτικά δρώμενα, η συγγραφική μου δραστηριότητα πλέον των είκοσι ετών καθώς και η συνεχής επαφή με τους συναδέλφους μου (ανακριτικούς και μη), μου έδωσαν την δυνατότητα να κατανοήσω σε βάθος την ανάγκη συγκρότησης ομάδας εργασίας με σκοπό τη συλλογή των πληροφοριών, την έρευνα και την αξιολόγηση όλου του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, χρησιμοποιώντας ως πηγή τράπεζες νομικών πληροφοριών, προκειμένου στη συνέχεια να κωδικοποιεί  αυτές  και να προσφέρει στους συναδέλφους την πρακτική γνώση που απαιτείται για τον χειρισμό πραγματικών καταστάσεων  που καμιά στείρα  θεωρία  δεν μπορεί να εξασφαλίσει.

 

Επιπροσθέτως:

Εκτός των ανωτέρω και  του ήδη υπάρχοντος συγγραφικού έργου, όπως αυτό αναφέρεται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα μας, στόχος μας είναι:

  • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Mobile εφαρμογή)

Μιας και έχουμε  δημιουργήσει  Mobile εφαρμογή  για χρήστες σε συσκευές τόσο ios όσο και Android και με  δεδομένο  ότι ο σκοπός μας δεν είναι το κέρδος αλλά η προσφορά στο Συνάδελφο,  αποφασίστηκε  η κάθε ενημερωμένη  έντυπη  έκδοση να διατίθεται μόνο μέσω  σωματείων δωρεάν στους Συναδέλφους και το ελάχιστο κόστος του εγχειριδίου να καλύπτεται από  αυτά.

  • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (Mobile εφαρμογή)

Εντός δύο μηνών το αργότερο θα είναι έτοιμη Mobile εφαρμογή για το σύγγραμμα  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ,  στην οποίο θα υπάρχει η δυνατότητα για προσθήκη σοβαρών θεμάτων ( πχ  οργανωμένο έγκλημα, εγκληματικές οργανώσεις καθώς και διάφορα θέματα που μας απασχολούν)

Scroll Up