Συνεργασίες

 

2018: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι πρόσφατα και ύστερα από την άψογη συνεργασία μας με την  Ένωση Αστυνομικών Λάρισας, εκτυπώθηκε η  ειδική έκδοση του Εγχειριδίου «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες», 192 σελίδων, ανανεωμένη και βελτιωμένη, προκειμένου να χορηγηθεί ΔΩΡΕΑΝ στα μέλη του σωματείου.

Σας πληροφορούμε επίσης πως  σε προγενέστερο χρόνο  ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Νταβούρας Αθανάσιος μαζί με το μέλος του ΔΣ κ. Χρυσαφούδη Χρυσάφη,  επισκέφτηκαν  όλα τα τμήματα των Διοικήσεων Αξιωματικών  του νομού Λάρισας  και εφοδίασαν τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας  με το βιβλίο της  «Αστυνομικής Προανάκρισης», για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων  τους.  Διαβάστε περισσότερα

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να τονίσω πως, όποιο Σωματείο επιθυμεί να εκδοθεί  ένα ανάλογο βοήθημα, είμαστε στην διάθεσή του, γιατί σκοπός μας και επιδίωξη είναι η πληρέστερη ενημέρωση και κατάρτιση των καθημερινά αγωνιζόμενων Συναδέλφων.

 Με εκτίμηση,

Τριανταφύλλου Κων/νος

Αστυν/κός Υποδ/ντής εα

 

Δείτε σχετικές φωτογραφίες:

     

 

 

 

2017: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

2012: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

2011: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll Up