Κατηγορία: Uncategorized

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

AΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΑΡΘΡΑ 1346-1560 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΑΡΘΡΑ 1 286 (Γενικές αρχές) ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΑΡΘΡΑ 287_946 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΑΡΘΡΑ 947_1345 Ν-4055-12   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Ν.2071/1992 ΑΚΟΥΣΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΝΔ.104/1973 ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Ν. 4285/2014 Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας Ν.3304/2005 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης Ν.927/1979 ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ     Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»        

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π.Δ. 72/2018 ΕΟΤ Ν.4276/2014 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν.4262/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ N.4070/2012 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κτλ Ν.2971/2001 ΑΙΓΑΛΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΕΣ Ν.2446/1996 ΤΡΟΠ.  Ν. 711-1977 ΠΔ.339/1996 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΥΑ.543606/1980 ΟΡΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δ.Χ.ΕΙΔ.ΤΟΥΡ.ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ   Ν.711/1977 ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΟΦΩΡΕΙΑ Ν.393/1976 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Κ.Υ.Α. 8200/0-297647 Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών. ΥΑ.3021/2005 ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΔ.25/2004 Ν.3103/2003 Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΤΑΤΟΥΑΖ

Υ.Δ. 47829/17 Υγειονομικοί Έλεγχοι Υ1γ-ΓΠοικ21172-2003 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ-ΤΑΤΟΥΑΖ   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

Ν.2265/1994 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ν.2085/1992 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Ν.1915/1990 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ Ν.1264/1982 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΝΔ.1111/1972 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ν.281/1914 ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΥΠΥΜΕ ΦΒ1-Α/53903/603/12-9-18 ΠΔ 118/2006 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΑ 7148/2005 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΑ 4781/2003 N.3054/2002 ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ν.3421/2005 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ Ν.3013/2002 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ-ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Ν. 4571/2018 Ν.4065/2012 ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ Ν.3943/2011 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ N.2523/1997 ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

Scroll Up