Κατηγορία: Uncategorized

ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

Ν.2265/1994 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ν.2085/1992 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Ν.1915/1990 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ Ν.1264/1982 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΝΔ.1111/1972 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ν.281/1914 ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΥΠΥΜΕ ΦΒ1-Α/53903/603/12-9-18 ΠΔ 118/2006 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΑ 7148/2005 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΑ 4781/2003 N.3054/2002 ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ν.3421/2005 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ Ν.3013/2002 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ-ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Ν. 4571/2018 Ν.4065/2012 ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ Ν.3943/2011 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ N.2523/1997 ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ν.3524/2007 ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΥΑ.10100-Δ3Β-4020-2007 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ν.2121/1993 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν.4061/2012  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν.4036/2012 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ν.4014/2011 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ν.3937/2011 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Ν.3585/2007 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ν.1650/1986 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»  

ΠΑΙΓΝΙΑ – ΚΑΖΙΝΟ – ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ

Ν.4261/2014 Ν.4002/2011 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Ν.3037/2002 Ν.2515/1997 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ Ν.2433/1996 ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ Ν.2206/1994 ΚΑΖΙΝΟ Β.Δ.  29 /1971. Τυχερά  Παίγνια   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»  

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

N.3875/2010 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΔ.233/2003 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ N.2928/2001 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΟΠΛΑ-ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ-ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΚΤΛ

  N. 2168/1993 Περί Όπλων-Επικαιροποιημένος Ν.4028/11 ΤΡΟΠ.Ν 2168/93 Ν.3944/2011 ΤΡΟΠΟΠ. Ν 2168-93 και Ν 456-76 ΥΑ.Δ3-Β-30067-7486-2011 ΟΠΛΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ(Υ.Π.Α.) Υ.Α.8517/4/42−δ΄Ελεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου Υ.Α.1016-109-121-ιβ-2009 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΑ.3009-2-80ιδ-2008 ΧΡΗΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΥΑ.1980/2006 ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ Υ.Α. 8517/2004 Οπλισμός αστυνομικών ΥΑ.9008-16-3κα-2004 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ ΥΑ.3009-2-84δ-2004 ΚΕΙΜΗΛΙΑ Ν.3169/2003 ΧΡΗΣΗ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ Ν.2721/1999 ΥΑ.4325/1999…

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Ν. 4495/2017 Ν.4178-2013 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Ν.4117-2013 ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Ν.4067-2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΑ/8957/2004 Υ.Α.5219-2004 Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας Ν.3212-03 Π.Δ. 8/13.7.93-ΦΕΚ 795Δ Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών Π.Δ.267-98 Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων Ν.1577-85 Π.Δ.236-1984 Για τις περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη πλάτους Ν.1337-1983             Βρείτε κωδικοποιημένη τη…

Scroll Up