Ετικέτα: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας_Ενημερωμένος έως 2018_(Βλέπε ΕΔΩ) Ν.4057/2012 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ν.3528/2007 ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ N.3094/2003 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗ Ν.2690/1999 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣ ΠΔ. 273/1999 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ Ν.2672/1998 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν.2477/1997 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ν.1599/1986 ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

Scroll Up