Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες - Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Πρακτικό Βοήθημα έκδοση 2021 Αστυνομική Προανάκριση Θέματα Ασφάλειας - Τάξης - Τροχαίας Τεχνική της Προανάκρισης - Έκδοση 2021 Mobile Εφαρμογές Εφαρμογές android και IOS, η απαραίτητη νομοθεσία στο κινητό σας

Το έργο μας

Τα βοηθήματα που φέρουν την υπογραφή του Συγγραφέα

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν διάφορα έντυπα και νομοθεσία.

Η εφαρμογή που δημιουργήθηκε για να σας βοηθήσει οποιαδήποτε στιγμή

Αποκτήστε γνώσεις για τα βασικά άρθρα του ΚΟΚ, και τις ενέργειες σε τροχαίο ατύχημα με υπηρεσιακό όχημα.

Βασικές γνώσεις Ποινικού Δικαίου

Έλεγχος Καταστημάτων

Υπαίθρια Διαφήμιση

Ζώα Συντροφιάς

Κάπνισμα

Ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες

Παρεμπόριο

Τροχονομικός έλεγχος

Δωρεάν Ενημέρωση

Σας προσφέρουμε δωρεάν τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο ενημέρωση / επικαιροποίηση σύμφωνα με τα μέχρι τότε ισχύοντα.

Πρακτικές συμβουλές κατά τη διενέργεια των Τροχονομικών Ελέγχων

Προβλεπόμενα Διοικητικά πρόστιμα

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (αφαίρεση αδειών, P /S κτλ.)

Νομοθεσίας Οχημάτων (ΙΧΕ, ΤΑΧΙ, Φορτηγών, Λεωφορείων, Σχολικών, Αγροτικών, Μηχανήματα Έργων κλπ.)

Ενέργειες σε Τροχαία ατυχήματα με υπηρεσιακά οχήματα

Πινακίδες Σημάνσεως Οδών

Δωρεάν Ενημέρωση

Σας προσφέρουμε δωρεάν τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο ενημέρωση / επικαιροποίηση σύμφωνα με τα μέχρι τότε ισχύοντα.

Δικογραφίες στο δάκτυλο του χεριού σας

Κωδικοποιήσαμε το βιβλίο της Αστυνομικής Προανάκρισης, με επιπλέον δικογραφίες σε μια εφαρμογή.

Γρήγορη και ουσιαστική αναζήτηση

Δωρεάν Ενημέρωση

Σας προσφέρουμε δωρεάν ενημέρωση 2 φορές τον χρόνο και με εμπλουτισμό νέων δικογραφιών σοβαρών περιστατικών

Πίνακες ποινικών και διοικητικών παραβάσεων ειδικών ποινικών νόμων

Γρήγορη και ουσιαστική αναζήτηση

Δωρεάν Ενημέρωση

Σας προσφέρουμε δωρεάν 2 φορές τον χρόνο ενημέρωση, επικαιροποίηση και εμπλουτισμό ειδικών ποινικών νόμων

Βασικά υποδείγματα σειράς Δ’

Σηματικές αναφορές εγκλημάτων

Έντυπα ναρκωτικών, Αλλοδαπών, Ηλεκτρονικών παιγνίων κτλπ.

1.
Πολυετής Μάχιµη Εμπειρία

Σε αστυνομικά τμήματα μικτής αρμοδιότητας, ενασχόλησή µε τα εκπαιδευτικά δρώμενα, καθώς και η αμφίδρομη σχέση-επικοινωνία με συναδέλφους ανακριτικούς και μη, με αποτέλεσμα να αποκτήσουμε εμπειρία σε θέματα προανάκρισης.

2.
4 Βιβλία 28+ Εκδόσεις

Διαπιστώθηκε η ανάγκη ύπαρξης ενός σύγχρονου βοηθήματος που θα εμπεριέχει με τρόπο συνοπτικό και συγκροτημένο βασικές γνώσεις και οδηγίες πάνω σε θέματα γενικής αστυνόμευσης. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών έγινε συγγραφή εκπαιδευτικών βοηθημάτων 28+ εκδόσεις.

3.
2 Εφαρμογές

Για να συμβαδίσουμε με τους καιρούς δημιουργήσαμε 2 mobile εφαρμογές με σκοπό την άμεση πληροφόρηση και κωδικοποίηση ώστε να προσφέρει στους συναδέλφους την πρακτική γνώση που απαιτείται για τον χειρισμό πραγματικών καταστάσεων.

Proanakrisi.gr

Αποδεικνύοντας έμπρακτα την στήριξή μας και διάθεση για προσφορά στον καθημερινά αγωνιζόμενο, δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα «www.proanakrisi.gr», όπου ο κάθε χρήστης μπορεί εντελώς δωρεάν να λαμβάνει όλα τα προανακριτικά έντυπα και την νομοθεσία ενημερωμένη, αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα βελτιώσει κατά πολύ το παρεχόμενο έργο. Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε ομάδας εργασίας για τη συλλογή των πληροφοριών, την έρευνα και την αξιολόγηση όλου του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, χρησιμοποιώντας ως πηγή τράπεζες νομικών πληροφοριών, προκειμένου στη συνέχεια να κωδικοποιεί αυτές και να προσφέρει στους συναδέλφους την πρακτική γνώση που απαιτείται για τον χειρισμό πραγματικών καταστάσεων που καμιά στείρα θεωρία δεν μπορεί να εξασφαλίσει.

Τελευταία Άρθρα