ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΑ 112740/1988