ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η’ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ (ΔΟΚ)

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η’ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ (ΔΟΚ)