ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ