ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 227 ΤΟΥ Κ.Π.Δ