ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Υ.Α. Α3/64720/6117/18

Κ.Υ.Α. 16228-2017  Διαδικασία Υποβολής Γνωστοποίησης

Υ.Δ. 47829/17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Ν. 4442/2016

ΚΥΑ 1011/38/34-μβ΄ Διαδικασία Σφραγισεων Κ.Υ.Ε.από ΕΛ.ΑΣ

Κ.Υ.Α 3402/3112/2013 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 58 &4   N.4075/2012

Ν.4055/2012

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Υ1γ ΓΠ 96967-2012

ΥΑ. Υ1γ-ΓΠ οικ.81025-2013 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ

ΥΑ.Υ1γ ΓΠ-οικ. 96605/2013 ΤΡΟΠΟΠ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

ΥΔ. Υ1/ΓΠ-οικ.96967/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Υ.Α. 1011-22-28-ε /2009 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΚΤΛ

Y.A. 43721/2009 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΥΑ 1011/22/28-δ 2008 – ΦΕΚ 1003Β’ 30.5.2008 Καθορισμός χρονικών ορίων

Ν.3526-2007 -ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΥΑ.1011-22-19ιβ 26-6-94 Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας

ΥΑ. Α5/3010/85 ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ

AIB 8577-83 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΔ. 3Α – 1998

ΠΔ.180-79

ΑΝ. 2520-1940 Περί υγειονομικών διατάξεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Εγκυκλιος-5 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ-ΨΙΛΙΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΚΑΝΤΙΝΕΣ

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,