ΚΥΑ Α2 οικ 20308-2944-1995 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ – ΤΕΥΤΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΑΣ