ΚΥΑ Β 14929/318/1992 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ