ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Ιωάννης (Υπαστυνόμος Α’)

ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Ιωάννης (Υπαστυνόμος Α’)

Γεννήθηκε στη Καρδίτσα, το έτος 1992.

Κατετάχθη στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, το έτος 2010 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, το έτος 2014.

Από την τοποθέτησή ως νεοεξερχόμενος Υπαστυνόμος Β’ μέχρι και σήμερα υπηρετεί σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός: Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο», στα πλαίσια του οποίου εκπόνησε Διπλωματική Εργασία με τίτλο «Η λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης: Πειθαρχικά Συμβούλια της Ελληνικής Αστυνομίας»

Το έτος 2018 εισήχθη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση», στα πλαίσια του οποίου εκπονεί τη Διπλωματική Εργασία με τίτλο «Η καταπολέμηση της Τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001: Παρόν και μέλλον».

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος Σεμιναρίων, Ημερίδων και Συνεδρίων σε θέματα Δικαίου, Ειδικών Ποινικών Νόμων, Εξωτερικής Πολιτικής, Τρομοκρατίας, Διεθνών Σχέσεων και Ενεργειακής Πολιτικής.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: johnmpant92@gmail.com

LinkedIn: John Balatsos

Facebook: John Balatsos

Instagram: john_balatsos