ΟΠΛΑ-ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ-ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΚΤΛ

ΟΠΛΑ-ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ-ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΚΤΛ

N. 2168/1993 Περί Όπλων-Επικαιροποιημένος

Ν.4028/11 ΤΡΟΠ.Ν 2168/93

Ν.3944/2011 ΤΡΟΠΟΠ. Ν 2168-93 και Ν 456-76

ΥΑ.Δ3-Β-30067-7486-2011 ΟΠΛΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ(Υ.Π.Α.)

Υ.Α.8517/4/42−δ΄Ελεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου

Υ.Α.1016-109-121-ιβ-2009 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΥΑ.3009-2-80ιδ-2008 ΧΡΗΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΥΑ.1980/2006 ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ

Υ.Α. 8517/2004 Οπλισμός αστυνομικών

ΥΑ.9008-16-3κα-2004 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ

ΥΑ.3009-2-84δ-2004 ΚΕΙΜΗΛΙΑ

Ν.3169/2003 ΧΡΗΣΗ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Ν.2721/1999

ΥΑ.4325/1999 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΟΠΛΑ

ΥΑ.3009-2-1β-1994 ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΠΛΩΝ

ΥΑ.3009-2-20στ -1994 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΟΠΛΑ

ΥΑ.3009-2-27γ-1994 ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΥΑ.3009-2-28γ-1994 ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΥΛΑΞΗ ΟΠΛΩΝ

Ν.2168/1993 ΟΠΛΑ-ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΤΛ

Ν.1421/1984 ΟΠΛΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΔ.514/1984 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΛΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΔ.293/1977  ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ-ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΚΤΛ

ΠΔ.413/1977 ΑΓΟΡΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

Ν.456/1976 ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ – ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ Κ.Λ.Π.