Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Η πολυετής µάχιµη εµπειρία µου, η ενασχόλησή µου µε τα εκπαιδευτικά δρώµενα καθώς και η συνεχής επαφή µε τους συναδέλφους µου (ανακριτικούς και µη), µου έδωσαν τη δυνατότητα να κατανοήσω σε βάθος την ανάγκη ύπαρξης βοηθημάτων που θα εµπεριέχουν µε τρόπο συνοπτικό και συγκροτηµένο τις κυριότερες ενέργειες για την αντιµετώπιση διάφορων περιστατικών.

Πολλοί από τους συναδέλφους αυτούς ήταν για µένα σηµαντικοί εµπνευστές και συντελεστές στη δηµιουργία αυτής της ολοκληρωμένης εργασίας η οποία περιλαμβάνει το βιβλίο της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ που συνοδεύεται από CD με πληθώρα εντύπων στο WORD και το εγχειρίδιο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ, τους οποίους ευχαριστώ θερµά για την ηθική ενθάρρυνση στην ολοκλήρωσή του, που έχει ως επιδιωκόµενο σκοπό την επαγγελµατική κατάρτιση των καθηµερινά αγωνιζόµενων συναδέλφων.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κων/νος Αστυνοµικός Υποδ/ντής ε.α.