Συνεργασίες 2012

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ