Τροχαία Ατυχήματα & Δυστυχήματα

Τροχαία Ατυχήματα & Δυστυχήματα

Έχοντας πάντα στο μυαλό μου την επίκαιρη ρήση του Σόλωνος «Γηράσκω δ’ ἀεὶ πολλὰ διδασκόμενος», η οποία μας προτρέπει στην σημερινή «Δια Βίου Μάθηση», ξεκίνησα μια προσπάθεια ώστε να γίνει πράξη η παρότρυνση αυτή με σκοπό την διεύρυνση των γνώσεών μας.


Η μικρή αυτή εργασία είναι αποτέλεσμα του γνήσιου ενδιαφέροντός μου για ζητήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι οδηγοί Πυροσβεστικών Οχημάτων κατά την εκπλήρωση των
υπηρεσιακών μας καθηκόντων καθώς και της ανιδιοτελούς προσφοράς μου προς την μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος στο οποίο ανήκω.


Σκοπός του πονήματος είναι ο κάθε συνάδελφος να αποκτήσει σύγχρονες γνώσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη του εξαιρετικά απαιτητικού και δύσκολου έργου το οποίο όλοι μας είμαστε επιφορτισμένοι να διεκπεραιώνουμε καθημερινά, κατανοώντας:

  1. Τα Βασικά άρθρα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τα οποία κάθε αντίθετη πράξη ή παράλειψη οδηγεί απ ευθείας σε τροχαίο ατύχημα.
  2. Τις ενέργειες Άμεσης Επέμβασης σε τροχαίο ατύχημα .
  3. Την σύνταξη της προβλεπόμενης Αναφοράς προς την προϊσταμένη του Υπηρεσία, σε
    περίπτωση εμπλοκής του σε τροχαίο ατύχημα, με λεπτομερή τρόπο και σαφήνεια.
  4. Τους Παράγοντες και Αίτια τροχαίων ατυχημάτων καθώς και την Διερεύνηση συνθηκών χώρου τροχαίου ατυχήματος
  5. Tα καθήκοντά του και τις υποχρεώσεις ως οδηγός σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
  6. Tις Πινακίδες Σημάνσεως Οδών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

 

Σκιάθος 27 Οκτωβρίου 2021
Με βαθύτατη εκτίμηση και συναδελφικότητα…
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Παναγιώτης
Υπαρχιπυροσβέστης