ΥΠΟΔ -2 ΛΗΨΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ