ΥΠ. Δ-10α – ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ