ΥΠ. Δ-10α ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓ. ΜΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ