ΥΠ. Δ-10β ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΔΙΕΡΜΗΝΈΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΉΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ