ΥΠ. Δ-10γ ΈΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΤ΄ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΤΑΣΗ