ΥΠ. Δ-17 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ