ΥΠ. Δ-2β ΈΚΘΕΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ Η ΕΓΚΛΗΣΗΣ