ΥΠ. Δ-2ε ΈΚΘΕΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ Η ΕΓΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ