ΥΠ. Δ-2στ ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ ΜΗΝΥΤΟΥ ΠΟΥ ΑΓΝΟΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ