ΥΠ. Δ-28α ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΟΥ