ΥΠ. Δ-28α1 ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΟΥ