ΥΠ. Δ-28β ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΛΕΙΔΑΡΆ