ΥΠ. Δ-28 ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΟΥ