ΥΠ. Δ-3(1) ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΛΗΜ-ΤΟΣ ΕΠ ΑΥΤΟΦΩΡΩ