ΥΠ. Δ-6β ΈΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ