ΥΠ. Δ-9β ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΉΞΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΊΣΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ