ΥΠ. Δ-9γ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ