ΥΠ. Δ-9ε (1) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ