ΥΠ.-Δ–9/2 ΕΚΘΕΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ