ΥΠ.-Δ–9(2)-ΕΚΘΕΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ-Κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας κατ’ άρθρο 245 παρ. 1 Κ.Π.Δ